Wednesday, August 20, 2014

Thăm Người Chiến Hữu Năm Xưa

 BH Nguyễn Phan Tựu thăm bạn Trần Quang Thế , Nguyên là Tiểu đoàn Trưởng BĐQ, tại Austin TX

"Trong một nhà giữ lão ở Austin TX
Họ ngồi đó Bên nhau Đàn ông Đàn bà Không nhìn Không nói Họ ngồi đó Gục đầu Nín lặng Ngửa cổ Giật nhẹ tay chân Có người Trên chiếc xe lăn Chạy vòng vòng Có người Trên chiếc xe lăn Bất động Họ ngồi đó Hói đầu Bạc trắng Móm sọm Nhăn nheo Mới hôm qua thôi Nào vương Nào tướng Nào tài tử Nào giai nhân Ngựa xe Võng lọng Mới hôm qua thôi Nào lọc lừa Nào thủ đoạn Khoác lác Huênh hoang Mới hôm qua thôi Nào galant Nào qúy phái Nói nói Cười cười Ghen tuông Hờn giận Họ ngồi đó Không nói năng Không nghe ngóng Gục đầu Ngửa cổ Móm sọm Nhăn nheo Ngoài kia Nắng chói trang Ngoài kia Dòng sông Mênh mông Mênh mông"


Đỗ Hồng Ngọc


 Tân Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt và BH Nguyễn Phan Tựu 
Austin Texas August 2014

No comments:

Post a Comment